شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

آگهی مناقصه های عمومی واگذاری خدمات شهری و خدمات فضای سبز شهرداری فامنین

تاریخ 1397/01/21 | پرینت

قابل توجه پیمانکاران شهرستان فامنین
آگهی مناقصه های عمومی واگذاری خدمات شهری و خدمات فضای سبز شهرداری فامنین

شهرداری فامنین با استناد به مجوز 400-96 مورخ 96,11,26 شورای اسلامی شهر در نظر دارد خدمات شهری و خدمات فضای سبز و امور مربوطه را به روش حجمی از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی واجد شرایط دارای صلاحیت و ایمنی پیمانکاران از اداره کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.

- مهلت دریافت اسناد و پیشنهاد قیمت: از روز سه شنبه مورخ 97,1,21 تا آخر وقت اداری روز یک شنبه مورخ 97,1,26 به پایان می رسد.  در تاریخ 97,1,27 ساعت 9 صبح جلسه کمیسیون معاملات برگزار خواهد شد.


برای کسب یا دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08136822020 الی 3 واحد امور مالی تماس حاصل فرمائید.