شهرداری فامنین

Welcome Famenin City


سال تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

پیوندها

دسترسی سریع

اوقات شرعی

درباره شهردار فامنین


مهندس پیام رفتاری شهردار فامنین


 

 تحصیلات  :  کارشناسی ارشد مهندسی عمران و دانشجوی دکترای مدیریت شهردار جدید شهر فامنین

سوابق اجرائی :

1.معاونت فنی شهرسازی شهرداری منطقه 3 همدان
2.شهردار مهاجران
3. مدیر عامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری همدان
4.مدیر عامل سازمان میادین شهرداری همدان
5.مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری همدان
6.قائم مقام سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان
7 .شهردار شهر فامنین