شهرداری فامنین

Welcome Famenin City


پیوندها

دسترسی سریع

اوقات شرعی

شهرسازی


مسئول واحد شهرسازی : مهرداد سید آقای مدنی

 

مدارک لازم جهت اخذ پروانه ساختمان :

- درخواست کتبی مالک جهت اخذ پروانه  و ثبت درخواست در دبیرخانه

-پوشه آبی

- تکمیل فرم ثبت درخواست و اخذ کد نوسازی

- اصل و فتوکپی برابر اصل شده سند ثبتی یا قولنامه . درصورتیکه قولنامه بصورت دستی تنظیم گردیده است،فرم صورت مجلس احراز تصرف مالکانه تکمیل گردد.

 –اصل و کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه و پایان خدمت مالک(روی یک صفحه A4  کپی شود.)

-کروکی ملک


 

شماره تماس: (داخلی112) 36822020-081