شهرداری فامنین

Welcome Famenin City


سال تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

پیوندها

دسترسی سریع

اوقات شرعی

اعضا شورای شهر فامنین


اعضا شورای شهر فامنین 

دکتر علی رضایی جاویدان  

سمت: رئیس شورای شورا

تحصیلات :دکترای زبان انگلیسی 

حاج علی اصغر عسگری 

سمت : نایب رئیس شورا 

مرتضی رزاقی 

سمت : منشی 
حاج مرتضی نقوی 

سمت :عضو شورای شهر 

حاج ابراهیم خلیلی 

سمت :عضو شورای شهر