شهرداری فامنین

Welcome Famenin City


پیوندها

دسترسی سریع

اوقات شرعی

اعضا شورای شهر فامنین


اعضا شورای اسلامی شهر فامنين 


حسين چهره آزاد 

سمت: رئیس شورای اسلامی شهر

 

علی مومنی 

سمت : نايب رئيس 


عليرضا شاکری 

سمت : عضو شورای شهر


رحيم صفری تبار

سمت :عضو شورای شهر 


حسن نقوی  

سمت :عضو شورای شهر