شهرداری فامنین

Welcome Famenin City


پیوندها

دسترسی سریع

اوقات شرعی

واحد روابط عمومی


روابط عمومی شهرداری فامنین


مسئول روابط عمومی :     اسماعیل    ساعی 


 وظایف روابط عمومی : 


1- شناساندن اهداف،سیاست های و کارکردهای شهرداری به شهروندان

2- ایجاد حفظ و تقویت حسن شهرت، اعتبار و حیثیت برای شهرداری

3- ایجاد و تقویت رضایتمندی در شهروندان و سنجش مستمر آن

4- ایجاد و تقویت تفاهم بین کارکنان و مدیران

5- ایفای نقش ارتباطی بین مردم و شهرداری

6- زمینه سازی برای حضور شهردار در تجمعات مردمی،علمی و.....

7- نظر سنجی مستمر و گردآوری دیدگاههای مختلف شهروندان درباره

شئون مختلف شهرداری و بهره گیری مطلوب از اطلاعات حاصله در جهت

 بهبود شرایط و عملکرد شهرداری

8- ایفای نقش سخنگویی برای شهرداری وارتباط مستمر با اصحاب رسانه ای

9- اطلاع رسانی جامع درباره شئون مختلف شهرداری در غالب های گوناگون

10- مشارکت و همکاری و زمینه سازی برای تصریح و تسهیل در تحقق اهداف

11- مشارکت در فرایند تصمیم گیریهای شهرداری

12- مشارکت در فرایند برنامه ریزهای شهرداری

13- توسعه فضای مردم سالاری در شهرداری

14- تقویت حس تعلق سازمانی در کارکنان شهرداری

15- نهادینه کردن رویکرد پژوهش مداری در روابط عمومی بر حسب ضرورت

16- ایفای نقش مشورتی برای مدیران شهرداری در سطوح مختلف

17- ایفای نقش مناسب در شرایط ویژه (مشارکت در مدیریت بحران)

18- مدیریت رویدادها و توجه و ایفای نقش موثر در مناسبتهای ملی و مذهبی

19- افکار سنجی مستمر درباره جایگاه، اهداف و عملکرد شهرداری و بررسی نوع نگرش شهروندان نسبت به شهرداری

تلفن تماس : (داخلی 110) 36822020-081