شهرداری فامنین

Welcome Famenin City


پیوندها

دسترسی سریع

اوقات شرعی

اداری و کارگزینی


حسن عسگری : مسئول واحد امور اداری و کارگزینی

شرح وظایف کارگزینی:

 1.   برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 2. صدور احکام کارگزینی از قبیل احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت  ، ترفیع طبق مقررات
 3. صدور احکام افزایش  سنواتی و ترمیم ضریب حقوق سالیانه پرسنل با رعایت قوانین و    مقررا ت مربوط 
 4. انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می شوند (پایان طرح خدمت ، بازنشستگی ، فوت)
 5. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیرلازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 6. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 7. انجام کلیه امور مربوط به پرسنل جدید الورود اعم از تشکیل پرونده – ثبت اثر انگشت در دستگاه تایمکس –تشکیل کارت مرخصی و اعلام تاریخ شروع بکار آن ها به مراجع ذیربط
 8. تهیه لیست گواهی انجام کار ماهیانه کارکنان و ارسال آن به واحد امور مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا
 9. نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غیاب پرسنل از طریق دستگاه تایمکس
 10. پیگیری و انجام مکاتبات لازم در مورد کارکنانی که تعجیل در خروج و یا تأخیر در ورود دارند
 11. تهیه لیست اضافه کار و ارجاع به امور مالی جهت پرداخت
 12. ثبت مرخصی پرسنل بصورت روزانه در سیستم
 13. پیگیری و صدور احکام مأموریت اداری کارکنان
 14. بروزرسانی آمار و اطلاعات پرسنلی و ارجاع به مقامات بالاتر
 15. نظارت بر انجام امور بایگانی و رسیدگی به پرونده های کارکنان 
 16. پیگیری امور رفاهی کارکنان از قبیل حق لباس ، جیره غیر نقدی ، مروز کارمند و...                                                             
 17. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

شماره تماس: (داخلی102) 36822020-081