شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

آخرین گام های توافق در خیابان شهیدان شرقی

تاریخ 1397/01/17 | پرینت

آخرین گام های توافق در خیابان شهیدان شرقی :
با انجام توافق با مالک محترم ، جانباز سرافراز دفاع مقدس جناب آقای آقامعلی بازلی ، گام های آخرین برای اتمام مرحله تملک خیابان شهیدان شرقی برداشته شد. همزمان با انجام این توافق عملیات زیرسازی خیابان شهیدان شرقی از سمت خیابان مفتح آغاز شده است. شعار ما تصمیم عاقلانه و عمل عاشقانه است.
عملیات اجرایی این کار بزرگ را به مردم صمیمی و نجیب محله علی آباد و شهر فامنین پیشکش میکنیم.