شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

سومین هفته از جمعه های پاک در کوی ماماهان

تاریخ 1396/10/15 | پرینت

در سومین گام از حرکت فرهنگی جمعه های پاک ،شهردار ،پرسنل شهرداری ،اعضای شورای شهر و جمعی از جوانان و اهالی کوی ماماهان اقدام به جمع آوری زباله و نخاله های برخی از محله های کوی ماماهان کردند.

 

 


در سومین گام از حرکت فرهنگی جمعه های پاک ،شهردار ،پرسنل شهرداری ،اعضای شورای شهر و جمعی از جوانان و اهالی کوی ماماهان اقدام به جمع آوری زباله و نخاله های برخی از محله های کوی ماماهان کردند.
این حرکت فرهنگی که اولین گام آن از محله علی آباد شروع شد و با محله خرمن جا در دومین هفته ادامه یافت در سومین گام به کوی ماماهان رسید و مهندس سلیمی به کمک پرسنل و اهالی اقدام به جمع آوری زباله ها در سطح محله های ماماهان کرد تا شهر جلوه بهتری پیدا کند و گامی در جهت فرهنگ سازی هر چه بیشتر شهروندان فامنینی باشد.