شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

توافق شهرداری فامنین با شرکت فاطر صنعت به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری شهر فامنین

تاریخ 1397/01/12 | پرینت

خبر خوب و امیدبخش در طلیعه سال ۹۷ برای شهروندان شریف فامنین


توافق شهرداری فامنین با شرکت فاطر صنعت به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری شهر فامنین
این توافقنامه به امضای جناب آقای مهندس سلیمی شهردار فامنین و آقایان مهندسین باقری و منتهایی از شرکت سرمایه گذاری و ساخت فاطر صنعت در تاریخ ۷/ ۱ / ۹۷ امضا شد.
این شرکت در ساخت پهنه ساحلی شمال دریاچه شهدای خلیج فارس تهران و پارک جوانمردان تهران با شهرداری تهران مشارکت داشته است.
شهردار فامنین پس از امضای توافق نامه ابراز داشت این توافق در راستای راهبرد شهرداری فامنین در جذب سرمایه های خارج از منابع داخلی شهرداری و شهر فامنین منعقد گردید و افق جدیدی را در روند پیشرفت فامنین ترسیم می کند.


امیدواریم شهری آباد و در خور و شان مردم نجیب فامنین بسازیم.