شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

سرپرست شهرداری فامنین

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

مهندس حامد عباس رحیم سرپرست شهرداری فامنین شد 

 

با پیشنهاد شورای اسلامی شهر فامنین و حکم استاندار همدان، آقای مهندس حامد عباس رحیم به عنوان سرپرست شهرداری فامنین انتخاب شد.

ایشان از نیروهای شهرداری فامنین و دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت بوده و سوابقی از جمله معاونت شهرداری فامنین، مسئول بسیاری از واحدهای شهرداری، کارشناس واحدهای مختلف فرمانداری فامنین،دبیر شورای اسلامی شهر،مشاور شهرداری تهران، سرپرست پروژه انبوه سازی، سردبیری نشریه، عضو هیئات ناظر بر کمیسیون های مختلف از سوی رئیس کل دادگستری استان، مسئول دفتر فنی شرکت انبوه سازی، مشاور بخشدار و اداره آبفا، عضو سازمان نظام مهندسی، تدریس در دانشگاه و ... را در کارنامه ی خود دارد.

 

ناریخ خبر:1403/03/01