شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

فعالیتهای شهرداری در نیمه دوم مهر ماه 1397

تاریخ 1397/07/28 | پرینت

فعالیتهای شهرداری در نیمه دوم مهر ماه 1397

ارائه عملکرد یکساله شهرداری توسط دکتر رضایی جاویدان در مسجد اعظم و سخنرانی دررابطه با تعامل اعضای شورای شهر بامسئولین ادارات و انتخاب شهردار بومی وجوان با تجربه و اجرای پروژه‌های عمرانی (آسفالت ریزی ، جدولگذاری ، توافق ملک های در طرح تعریض ، ساماندهی میدان امام رضا (ع)،اصلاح جدولگذاری برخی معابر باز کردن سیلاب ها واحداث گلخانه تولیدات گیاهی و خرید یکدستگاه ماشین زباله وساخت باکس زباله توسط تولید کنندگان بومی

 ----------------------------------------------------------------------

جدولگذاری و زیر سازی کوچه باشگاه آموزش و پرورش (فریدونیها)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

جدول گذاری و زیر سازی کوچه رضوان

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

جدولگذاری مجدد جوی غرب خیابان شهید مفتح جهت هدایت آبهای سطحی غرب خیابان شهید مفتح به خارج شهر

----------------------------------------------------------------------------------------------------

زیر سازی کوچه های بهارستان (شرق پارک ملت )

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

تولید دالهای بتنی جهت استفاده در احداث پلهای معابر سطح شهر توسط استاد کاران شهرداری

 -------------------------------------------------------------------------------

لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر شهرک فرهنگیان و جنوب بیمارستان

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

رفع مشکل آبگرفتگی کوچه فرهنگ ۷

 -----------------------------------------------------------------------------------
احداث جدول عرضی و ترمیم آسفالت خیابان شهرداری تقاطع خیابان سعدی حافظ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه هماهنگی بین شهرداری و اهالی کوچه های بوستان جهت آسفالت معابر بوستان یک الی هفت

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه هماهنگی شهرداری و اهالی کوچه های ولیعصر جهت آسفالت ریزی