شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

جلسات و نشست ها متعدد شهردار محترم با مسئولین برای رفع مشکلات شهر

تاریخ 1397/02/10 | پرینت

جلسات و نشست ها متعدد شهردار محترم با مسئولین برای رفع مشکلات شهر

شهردار فامنین آقای مهندس سلیمی به همراه اعضای محترم شورای شهر بصورت شبانه روزی پیگیر حل مشکلات و ارتقاء سطح رفاه همشهریان عزیز می باشند. در راستای این فعالیتها، جلسات و نشست های فراوانی بصورت مستمر انجام میگیرد که در ابتدای اردیبهشت ماه به شرح زیر می باشد:

1. دیدار مهندس سلیمی شهردار فامنین با جناب آقای مهندس قیصر مدیرعامل محترم اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در محل دفتر ایشان - تهران - مورخ ۹۷/۲/۵

در این جلسه با پذیرش پیشنهادهای مهندس سلیمی توسط مدیرعامل محترم اتحادیه سازمان های ناوگان حمل و نقل همگانی کشور ، مقرر گردید پیگیری های لازم قانونی جهت فراهم نمودن مقدمات استقرار ناوگان حمل و نقل همگانی در فامنین توسط زیر مجموعه جناب آقای مهندس قیصر و شهرداری فامنین به صورت مشترک انجام پذیرد.
 

در این جلسه دستورات لازم جهت تحقق تشکیل ناوگان حمل و نقل همگانی شهر فامنین از سوی جناب آقای مهندس قیصر ، به معاونت های مربوطه بویژه مهندس متولی معاونت محترم تاکسیرانی ابلاغ گردید.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. برگزاری جلسه شهردار فامنین با جناب آقای دکتر سنندجی مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران در محل دفتر ایشان مورخ ۹۷/۲/۵

در این جلسه مقرر گردید با توجه به در دست تهیه بودن طرح جامع ترافیک شهر فامنین ، نظارت فنی و کارشناسی این مطالعات به صورت رایگان توسط کارشناسان شهرداری تهران صورت پذیرد.
آقای دکتر سنندجی با حمایت از پیشنهادهای شهردار فامنین در خصوص تجهیز شهر به ناوگان حمل و نقل همگانی ، قول مساعدت های لازم در این خصوص را دادند.
شهرداری فامنین در نظر دارد ضمن مطالعه دقیق عوارض ترافیکی شهر ، ناوگان حمل و نقل همگانی شهر و تردد وسایل غیر موتوری مانند دوچرخه و .... را تسهیل نماید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. جلسه شهردار مهندس سلیمی و شورای شهر حاج مرتضی نقوی با مدیر کل ورزش جوانان استان مهندس منعم و معاونان ایشان در خصوص هماهنگی امور عمرانی و پیمانکاری

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. جلسه هماهنگی ناحیه صنفی شهرستان به ریاست فرماندار و معاون محترم ومدیرکل محترم اداره صنعت ومعدن جناب آقای مهندس متین ومدیراموراراضی جهاد استان آقای نیک مرادی ومهندس کاویانی رئیس جهاد کشاورزی فامنین ومهندس سلیمی شهردار فامنین واعضای شورای شهر در مورخه 97،2،2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. جلسه نشست صمیمی و پرسش و پاسخ فرماندار ، امام جمعه و اعضای شورای شهر ، شهردار فامنین و رئیس اداره ورزش و جوانان با جوانان شهر مورخ 97.2.7 در سالن جلسات شهرداری

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. جلسه ساماندهی دامداری های درون شهری به منظور انتقال آنها به خارج از شهر با حضور شهردار فامنین ، سرپرست محترم جهادکشاورزی شهرستان ، نماینده نظام مهندسی استان و دامداران محترم .
در این جلسه مقرر گردید دامداری های شهر فامنین در ۲ نقطه جنوبی و غربی با تشکیل تعاونی بین دامداران و همکاری ادارات مربوطه با محوریت و پیگیری شهرداری فامنین ساماندهی گردد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. برگزاری مراسم روز زمین پاک با شرکت کلیه ادارت و تقدیر از فعالین این حوزه توسط شهرداری