شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/04/26

تاریخ 1400/04/26 | پرینت

جناب آقای مهدی ملکی
مسئول محترم روابط عمومی شهرداری فامنین
بدین وسیله انتصاب شایسته جنابعالی را با حفظ سمت بعنوان مدیر حوزه شهردار فامنین که نشان از تعهد ؛ تخصص و توانمندیهای ارزنده شما دارد تبریک عرض نموده و از پروردگار متعال برای جنابعالی آرزوی موفقیت مینماییم.
پرسنل شهرداری فامنین