شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

جلسه اعضای شورای شهر با شوراهای ادوار گذشته

تاریخ 1396/10/18 | پرینت

جلسه اعضای شورای شهر با شوراهای ادوار گذشته

جلسه همفکری اعضای شورای شهر و شهردار با شوراهای ادوار گذشته و کاندیداهای دوره پنجم انتخابات شورای اسلامی شهر فامنین عصر امروز برگزار گردید

   


جلسه اعضای شورای شهر با شوراهای ادوار گذشته

جلسه همفکری اعضای شورای شهر و شهردار با شوراهای ادوار گذشته و کاندیداهای دوره پنجم انتخابات شورای اسلامی شهر فامنین عصر امروز برگزار گردید