شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

آیین تجلیل از کارگران شهرداری فامنین برگزار شد 1403

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

آیین تجلیل از کارگران شهرداری فامنین برگزار شد  1403/02/11

جلسه روز جهانی کار و کارگر با حضور فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهر و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فامنین تشکیل شد:
مهندس محبی شهردار فامنین ضمن تشکر از حضور کارگران در جلسه، روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفت و اظهار داشت: شاید اختصاص یک روز به کارگران عزیز و تشکیل این جلسه به لحاظ تشریفات و تعظیم باشد، اما هر روز، روز کارگر است و ظیفه ماست که هر روز قدردان شما زحمتکشان بی ادعا باشیم.
در پایان این مراسم، از سوی شهردار و شورا، تقدیرنامه همراه با هدیه به کارگران زحمتکش شهرداری، اهدا گردید و از کارگران نمونه تجلیل بعمل آمد