شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

تجلیل از شورای اسلامی شهر فامنین ، بعنوان شورای اسلامی شهر برتر در سطح استان با حضور استاندار و مسئولین استانی در همایش ملی روز شوراها. 🔸شورای اسلامی شهر فامنین در سال گذشته نیز مقام دوم شورای اسلامی شهر در سطح استان را کسب نموده بود 1403

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

تجلیل از شورای اسلامی شهر فامنین ، بعنوان شورای اسلامی شهر برتر در سطح استان با حضور استاندار و مسئولین استانی در همایش ملی روز شوراها. شورای اسلامی شهر فامنین در سال گذشته نیز مقام دوم شورای اسلامی شهر در سطح استان را کسب نموده بود 1403