شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

دیدار فرماندهی نیروی انتظامی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و جمعی از همراهان با اعضای شورای اسلامی شهر فامنین به مناسبت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها 1403

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

 دیدار فرماندهی نیروی انتظامی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و جمعی از همراهان با اعضای شورای اسلامی شهر فامنین به مناسبت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها