شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

حضور مردمی شهرستان فامنین در راهپیمایی حمایت از عملیات غرورآفرین‌ "وعده صادق" و دفاع از مردم مظلوم غزه، بعد از اقامه نماز جمعه 1403/01/31

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

حضور مردمی شهرستان فامنین در راهپیمایی حمایت از عملیات غرورآفرین‌ "وعده صادق" و دفاع از مردم مظلوم غزه، بعد از اقامه نماز جمعه 1403/01/31