شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از مراحل اجرا و تکمیل خیابان شهدا

تاریخ 1348/10/11 | پرینت


بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از مراحل اجرا و تکمیل خیابان شهدا


در این بازدید که با حضور فرماندار و معاون عمرانی ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر انجام گردید اعضای حاضر از فعالیت های شهردار و شورای شهر در راستای عمران و آبادانی قدردانی و افتتاح این خیابان در توسعه شهری و کاهش ترافیک را مفید و ارزنده دانستند.