شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

حضور مهندس محبی در سامانه ارتباط مردم و دولت (١١١)

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

در راستاي تحقق برنامه هاي حقوق شهروندي و پاسخگويي مديران دستگاههاي اجرايي استان به متقاضيان از طريق سامانه ارتباط مردم و دولت (١١١) به اطلاع مي رساند، مهندس محبی شهردار فامنین روز شنبه 1402/06/18 از ساعت ٩ الي ١١ صبح به مدت ٢ ساعت مهمان مركز سامد استان جهت پاسخگويي به متقاضيان و ذينفعان كه از طريق شماره تماس ١١١ صورت مي پذيرد، مي باشند.