شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

افتتاح تعدادی از پروژه های عمرانی شهرداری فامنین به مناسبت هفته دولت

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

افتتاح تعدادی از پروژه های عمرانی شهرداری فامنین به مناسبت هفته دولت خیابان توحید زیرسازی 1500 مترمکعب جدول گذاری 500 متر آسفالت ریزی 350تن هزینه انجام پروژه14250000000ریال