شهرداری فامنین

Welcome Famenin City


سال تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

پیوندها

دسترسی سریع

اوقات شرعی

...


زیبا سازی : رنگ آمیزی جداول بلوار شهید سلیمانی در آستانه سال جدید و استقبال از بهار جداول سطح شهر رنگ آمیزی میشوند. روابط عمومی شهرداری فامنین           ...

...


برای اولین بار 25 درصد تخفیف عوارض به ساختمان های تجاری و مسکونی بدون پروانه و مازاد بر پروانه ناشی از کمیسیون ماده 100 شامل میشود. روابط عمومی شهرداری فامنین   ...

...


ایجاد مسیر جدید در ضلع جنوبی گلزار شهدا جهت سهولت رفت و آمد و پارک خودروها روابط عمومی شهرداری فامنین     ...

...


بهسازی کوچه باغستان پنجم     ...

...


نمک پاشی معابر لغزنده و اصلی شهر توسط واحد خدمات شهری روابط عمومی شهرداری فامنین       ...

...


امروز 99،11،30 تصاویری از رفع آبگرفتکی معابر توسط کارگران زحمتکش خدمات شهری شهرداری روابط عمومی شهرداری فامنین         ...

...


شستشوی جداول و تابلو ها و علایم راهنمایی و رانندگی توسط کارگران خدمات شهری       ...

...


آغاز اجرای جدولگذاری کند رو ورودی شهر از سمت همدان (بلوار آیت الله خامنه ای )     ...

...


ادامه اجرای جدولگذاری بلوار شهید چمران ماماهان با جداول گرانیتی     ...

1399/12/22


به دلیل استقبال گسترده همشهریان عزیز تخفیف عوارض شهرداری تا مورخ  99،12،25 تمدید شد.به دلیل استقبال گسترده همشهریان عزیز تخفیف عوارض شهرداری تا مورخ  99،12،25 تمدید شد. 25درصد تخفیف عوارض پروانه ساختمانی 25 درصد تخفیف عوارض کسب و پیشه  25درصد تخفیف عوارض مازاد بر پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی ناشی از ...