شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/07/17

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

امروز 1400،7،17 دیدار مهندس محبی شهردار فامنین و رئیس شورای اسلامی شهر جناب آقای چهره آزاد با دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها در محل وزارت کشور و گفتگو پیرامون مشکلات شهری و شهرداری فامنین

روابط عمومی شهرداری فامنین