شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/05/15

تاریخ 1400/05/15 | پرینت

🔸پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم :

🔸كسی كه از مردم سپاسگزاری نكند، خدا را سپاسگزاری نكرده است.

🔹حمد و سپاس خداوندی را که بر ما منت نهاد و در این مقطع زمانی نعمت و امانت خدمت به مردم شریف و نجیب فامنین را نصیبمان فرمود.

🔹بدينوسيله از زحمات اعضای محترم شورای اسلامی دوره پنجم شهر فامنین آقایان حاج ابراهیم خلیلی ، حاج علی اصغر عسگری ، حاج مرتضی نقوی ، دکتر علی رضائی جاویدان و آقای مرتضی رزاقی و نیز شهرداران پرتلاش مهندس اسماعیل سلیمی و مهندس پیام رفتاری که در چهار سال گذشته با‌ درايت و حسن سلوك برای خدمت به مردم ، سربلندی و آبادانی شهر گام برداشتند تقدیر و تشکر نموده، از ‌ايزد منان برای همه این بزرگواران صحت و سلامتی و توفیقات روز افزون را مسئلت می نماییم.

🔹اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر فامنین