شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/04/27

تاریخ 1400/04/27 | پرینت

حضور و پاسخگویی مهندس رفتاری شهردار محترم فامنین در سامانه سامد استانداری از ساعت 11 الی 12:30 روز دوشنبه مورخ 28 تیر ماه

شهروندان عزیز میتوانند نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص مدیریت شهری از طریق تماس با سامانه ۱۱۱ ، با شهردار شهرستان در میان بگذارند.

روابط عمومی شهرداری فامنین