شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/03/24

تاریخ 1400/03/24 | پرینت

شهردار فامنین: تابلوهای اسامی کلیه معابر اصلی؛ فرعی و میادین موجود در ماماهان تا چند روز آینده نصب خواهد گردید.
دکتر پیام رفتاری با اعلام این مطلب افزود : از آنجا که به دلیل عدم نامگذاری بالغ بر ۸۰ معبر در ماماهان هیچگونه تابلویی جهت آدرس دهی در آن مناطق وجود نداشت واین مساله موجب به وجود آمدن مشکلات متعدد جهت شهروندان گردیده بود نامگذاری معابر در دستور کار شهرداری فامنین قرار گرفت و با توجه به اتمام آن؛ هم اکنون ساخت تابلوهای اسامی معابر اصلی؛ فرعی و میادین فاقد عنوان در ماماهان در حال اجرا میباشد و تا چند روز آینده در محل‌های تعیین شده نصب خواهد گردید.

روابط عمومی شهرداری فامنین