شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/3/15

تاریخ 1400/03/15 | پرینت

شهردار فامنین:
آغاز عملیات کاشت گلهای دائمی و فصلی؛بهسازی فضای سبز؛ پیاده رو سازی و نصب مبلمان شهری در رفوژ وسط بلوار شهیدان غربی

دکتر رفتاری با اعلام این مطلب اظهار نمود: توجه ویژه به امر زیباسازی و ارتقا کمی و کیفی فضای سبز شهری از اصول اولیه مدیریت شهری بوده و در این راستا در تلاشیم طی روزهای آینده با کاشت بیش از ۱۵۰۰۰ بوته گل اطلسی ؛ ۲۰۰۰ بوته گل میمونی؛ ۱۵۰۰ گلدان گل رز؛ ۱۰۰۰ گلدان گل نسترن ؛ ۵۰۰ گلدان درختچه یوکا؛ ۱۰۰ اصله درخت کاج؛ ۲۰۰اصله درخت نارون؛ ۴۵۰ گلدان درختچه یاس زرد و امین الدوله اقدامی جهادی را در امر بهبود کمی و کیفی فضای سبز شهری به انجام رسانیم.
وی در ادامه بیان داشت:از ابتدای سالجاری تاکنون حدود ۶۰۰۰۰ بوته انواع گلهای فصلی شامل گلهای بنفشه؛اطلسی؛میمونی؛گازانیا و جعفری؛ ۵۰۰ گلدان درختچه شمشاد طلایی؛ ۲۰۰ اصله کاج کامیس پاریس و ۳۰۰ ژونی پروس در سطح شهر کاشته شده است.

روابط عمومی شهرداری فامنین