شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/3/14

تاریخ 1400/03/14 | پرینت

شهردار فامنین:برخورد با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در سطح شهر
دکتر رفتاری با اعلام مطلب فوق افزود: کلیه مالکین؛ نهادها و دستگاههای دولتی می‌بایست قبل از انجام هرگونه ساخت و ساز نسبت به اخذ مجوز از شهرداری اقدام نمایند؛در غیر این صورت شهرداری نسبت به جلوگیری از هرگونه عملیات ساختمانی اقدام خواهد نمود.
وی در ادامه از جمع آوری ستون‌ها و ضبط مصالح ساختمانی یک مورد ساخت و ساز غیر مجاز درخیابان شهید مفتح در بامداد جمعه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه توسط اکیپ مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری فامنین خبر داد.

روابط عمومی شهرداری فامنین