شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/3/2

تاریخ 1400/03/12 | پرینت


محل های آماده شده توسط شهرداری جهت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر به شرح ذیل می باشد :

1. چهار راه بهداری

2.چهار راه شهرداری

3.سه راهی مسجد اعظم

4.خیابان مفتح روبروی اداره مالیات

5. خیابان سی متری امام نرسیده به خیابان هدایت

6.انتهای خیابان سی متری بالاتر از خیابان شهیدان دولتی

7. جنب مسجد جامع ماماهان

8. جنب حسینیه ماماهان

روابط عمومی شهرداری فامنین