شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/02/07

تاریخ 1400/02/07 | پرینت

شهردار فامنین:
اجرای پروژه دیوار سبز با استفاده از گلفوژ و لایه های ژئوتکستایل در جداره بیرونی گورستان قدیمی شهر
شهردار فامنین با اعلام خبر فوق افزود : با عنایت به تاکید شورای محترم اسلامی شهر مبنی بر تسریع در ساماندهی گورستان قدیمی شهر فامنین و نظر به کاربری فضای سبز مکان مذکور در طرح تفصیلی و همچنین در راستای جلوگیری ازخطر دائمی ریزش خاکهای جداره گورستان بر روی عابرین پیاده؛عملیات اجرایی احداث دیوار سبز با استفاده از گلفوژ و لایه های ژئوتکستایل با اعتباری بالغ بر چهار و نیم میلیارد ریال در حال اجرا میباشد.

روابط عمومی شهرداری فامنین