شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/01/16

تاریخ 1400/01/16 | پرینت

شهردار فامنین خبر داد:
ضمن تشکر از فرماندار محترم طبق هماهنگی با مرکز بهداشت و درمان شهرستان امروز 1400،1،16 طرح واکسیناسیون (کووید 19 ) پاکبانان شهرداری فامنین به عنوان گروه های در معرض خطر بالا به اجرا درآمد.


روابط عمومی شهرداری فامنین