شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

...

تاریخ 1399/11/21 | پرینت

امروز 99/11/21 ساعت 21 شب اجرای برنامه نور افشانی و بانگ الله اکبر به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ئو نقطه شهر با همکاری سپاه محترم ناحیه فامنین و نیروی محترم انتظامی