شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

...

تاریخ 1399/11/21 | پرینت

نصب تابلو های مزین به تصاویر شهدای گرانقدر شهر فامنین با ذکر تاریخ تولد، تاریخ شهادت ، محل شهادت و وصیت نامه شهید در ورودی کوچه ها و معابر