شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

نشست صمیمی اعضای شورای شهر و شهردار فامنین مهندس سلیمی با اهالی محله علی آباد

تاریخ 1397/01/21 | پرینت

نشست صمیمی اعضای شورای شهر و شهردار فامنین مهندس سلیمی با اهالی محله علی آباددر این نشست مهندس سلیمی از همکاری مالکین ملک های توافق شده جهت بازگشایی خیابان شهیدان تقدیر و تشکر کرده و بیان کردند برنامه ما مسجد محوری بوده و اولویت اول ما حل مشکلات مردم می‌باشد. و در سال جدید شهرداری 30 درصد افزایش بودجه داشته و اکثر درخواست های مردم تحقق می یابد.

در این نشست حاج مرتضی نقوی عضو شورای شهر به پیگیریهای فراوان بودجه فاضلاب شهر فامنین توسط شورای شهر و نقش موثر جناب آقای حاجی بابایی اشاره نمودند و خبر از جذب دومیلیارد تومان بودجه برای شهر در سال 97 و 98 دادند.

در پایان اهالی محله علی آباد درخواستها و مشکلاتشان را به سمع شهردار فامنین مهندس سلیمی رساندند.